Op maat gemaakt
Laagste prijs
Gratis kleurstalen
Geen bezorgkosten
3 jaar garantie

Herroepingsrecht


Herroepingsrecht

rolgordijn-keuken


Raamdecoratieshop.nl is onderdeel van Hewo Raamdecoratie, fabrikant van raamdecoratie op maat.

Sinds enkele jaren bent u als consument beter beschermd en is het herroepingsrecht van toepassing.  
Informatie omtrent herroeping:
Het herroepingsrecht geldt echter niet voor op maat bestelde raamdecoratie. Zie ook : Annuleren. Deze is speciaal op maat naar uw wens geproduceerd. Hierdoor is het herroepingsrecht niet van toepassing.  Het herroepingsrecht geldt wel voor alle losse onderdelen die u bij ons bestelt.  U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden, mits geen maatwerk, deugdelijk verpakt en onbeschadigd (indien redelijkerwijs mogelijk), te annuleren. Is het product toch gebruikt of beschadigd, dan kunnen de kosten voor de waardevermindering worden berekend Om gebruik te maken van dit recht kunt u onderstaande formulier invullen en retourneren via email: contact@hewo.nl  Uitzonderingen retourneren  Speciaal voor u op maat gemaakte duo rolgordijnen - roljaloezieën kunnen niet retour worden genomen.  Bij twijfel neemt u contact op met onze klantenservice.
**Gevolgen van de herroeping**

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan,
inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze
voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering)
onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw
beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van je bestelling
retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. 

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft
verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke
terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling
tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft
teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop
u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden
of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14
dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen

"Let erop dat onderstaande situaties zich kunnen voordoen. Hier heeft Raamdecoratie geen invloed op"
- Schade die het gevolg is van oorzaken die de ondernemer niet kende noch behoorde te kennen.

Onze Identiteit:

Hewo Raamdecoratie B.V.
Parallelweg 170
6001 HM Weert
email: contact@hewo.nl 
00(31)495541011
KVK 66151813

BTW NUMMER NL.856417166B01
Formulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
— Aan 
Hewo Raamdecoratie B.V.
Parallelweg 170
6001 HM Weert
contact@hewo.nl
00(31) 495541011
— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):
— Besteld op (DD-MM-YYYY) :
— Ontvangen op (DD-MM-YYYY):
— Naam:
— Adres :
— Handtekening:
— Datum(DD-MM-YYYY):